RSS

Conferentie voor artsen en verpleegkundigen in 7 regio’s

Dokters en verpleegkundigen in Senegal zijn, net als overal in de wereld, moe van de Coronacrisis en de onzekerheid en stress. Hoe kun je nog compassie opbrengen midden in deze moeilijke tijd? “Compassie in Actie” was het thema van de jaarlijkse conferentie, die deze keer gedecentraliseerd werd gehouden. In 7 regio’s in het land kwamen kleine groepen collega’s samen in een ziekenhuis of gezondheidspost rond een computer. Een chirurg en internationaal coördinator van de stichting was de inspirerende spreker.

De jaarlijkse conferentie van de stichting UCMPS is voor veel christenen in de zorg in Senegal een hoogtepunt van het jaar. Het is een plek van ontmoeting en inspiratie en vaak ook medisch vervolgonderwijs. Dit jaar hadden we gezien de omstandigheden gekozen voor een korter programma in een gedecentraliseerde setting. En dat bleek een goede zet: in 7 geografische regio’s is al een gebedsgroep voor zorg medewerkers. Sinds de Corona crisis waren de meeste groepen op non-actief. De conferentie gaf de regio-coördinatoren de gelegenheid al hun collega’s weer bij elkaar te roepen en de groep nieuw leven in te blazen.

Dankzij een aantal technische oefeningen hadden we de 7 groepen op tijd op het scherm in beeld. Het was de spreker vanuit Congo die problemen had met de verbinding. 

Vanwege een stroomstoring moest deze dokter in allerijl op zijn scooter naar de kerk waar hij met behulp van de wifi het onderwijs toch nog kon geven. Zijn inspirerende verhalen (onder andere hoe een man op zijn sterfbed nog zijn familieleden kon vergeven) en praktische tips (compassie is je zintuigen gebruiken!) deden ons allemaal goed. Na afloop van het onderwijs nam elke groep nog tijd voor gebed en samenzijn er werd er enthousiast gewerkt aan een planning voor 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is mogelijk om het medisch werk te steunen via https://camazending.nl/doneer/ of een overboeking op IBAN NL76 ABNA 0484 6740 48  t.n.v. Stichting CAMA Zending in Driebergen ovv Senegal Project Medisch


Your Comment


Familie Kieviet in Senegal