RSS

Wie zijn wij?

Tabitha

 

De Tabitha uit de Bijbel was een vrouw die kleding maakte voor de weduwen (zie Handelingen 9). Helemaal niets bijzonders eigenlijk. Ze is een voorbeeld voor mij in de zin dat ik graag mijn capaciteiten wil inzetten om iets te doen aan het onrecht om me heen, klein of groot.

Ik heb geneeskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit en zowel mijn keuze coschap als mijn afstudeeronderzoek in Tanzania gedaan. Als arts heb ik een brede ervaring opgedaan door te werken in een verpleeghuis, op de interne geneeskunde, kinderafdeling en gynaecologie. In december 2010 heb ik mijn specialisatie tot tropenarts afgerond.

Als arts wil ik graag verschil maken. Dat kan door ieder mens die ik ontmoet met liefde en respect te beantwoorden. Of door gezondheidszorg te verbeteren en onderwijs. Er gaan nog steeds veel mensen en kinderen onnodig dood, dus er is nog veel te doen!

Jan

In mijn verpleegkundig werk dacht ik vaak “is er meer dan dit?”. Ik kon me niet helemaal kwijt in het werk, ondanks dat het een prachtig vak is. Ik had een grotere passie; met mensen na denken over levensvragen. Zoals ik zelf mijn weg zoek in het leven, zo trek ik graag met mensen op. Daarin mag ik op God wijzen, Hij is erbij!

Na mijn verpleegkundige studie afgerond te hebben ervoer ik dat God me riep om ‘al’ mijn tijd aan Hem te wijden. In mij groeide een passie voor God en liefde en betrokkenheid bij mensen. Ik studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Hogeschool. Toen ik die af had gerond werd mij een baan aangeboden bij onze gemeente, de ICF in Rotterdam.

De jaren in Rotterdam heb ik naast de gezamenlijke dagelijkse leiding van de gemeente veel ruimte gehad voor gesprekken; over geloof, leven, relaties, werk. God is betrokken in tegenslag en bij succes. Ook de doorstart van BEE Bible School en het tienerwerk bij de SuperPower Kinderclub hebben op mij een diepe indruk gemaakt.

Echte vrede vind je bij God. Toen ik God leerde kennen is mijn leven drastisch veranderd. Eerst dacht ik dat er niets van over bleef… maar het leven dat God gebouwd heeft is vele malen mooier dan wat ik ooit had gekund. Dit gun ik iedereen.

Maria

Op 17 december 2008 werd Maria Raphaella geboren. Haar naam betekent God geneest bitterheid. Maria heeft op een nieuwe manier vreugde gegeven in ons leven en we merken dat ze dat bij anderen ook doet! Klein als ze was ging Maria in Parijs al naar school. Ze spreekt dan ook een aardig woordje Frans, en eerlijk gezegd, met een betere uitspraak dan haar ouders. Op Maria’s school in Dakar zitten ook de kinderen van een van onze buren, en de school is gelukkig dicht bij ons huis.

Simon

Op tweede paasdag, 25 april 2011 werden we verblijd met de geboorte van Simon Dingeman. Zijn naam betekent: Hij die luistert en rechtspreekt. Het is een getuigenis over onze God en tegelijkertijd een zegenwens die we Simon mee willen geven. Simon besteedt zijn tijd met name met vrolijk rondstappen en overal opklimmen! Bovendien doet hij zijn uiterste best om vier talen tegelijk te spreken, hij doet dit alles het liefst gezellig thuis met papa of mama, of ’s ochtends op de crèche.

Familie Kieviet in Senegal