RSS

Steunen

We zetten de stap om onze carrière in Nederland op te geven. We kunnen dit niet alleen. Als je de visie deelt nodigen we je uit om ons te steunen. Dit kan op 4 manieren: praktisch, moreel, gebed en financieel. Voor de duidelijkheid: we gaan van giften leven. Betaald werken als arts in te tropen is iets van de vorige eeuw en ook zendingsorganisatie betalen hun zendelingen nog maar zelden. Leven van giften maakt ons afhankelijk van mensen die dit werk ook belangrijk vinden. Dit kan een kracht zijn omdat we ons verzekerd weten van de steun van veel mensen, ook al zijn we ver weg.

We zijn blij met elke gift die we ontvangen. Vanwege de continuïteit van het werk zijn we in het bijzonder op zoek naar mensen die regelmatig willen geven. Wil je een maandelijkse donatie overwegen? Het zou voor ons het gemakkelijkste zijn indien je CAMA machtigt om maandelijks een bedrag af te schrijven.Klik hiervoor een machtigingsformulier dat je kan uitprinten en opsturen. Of hier voor een online formulier.
Voor een eenmalige gift kan je ook via iDEAL betalen.

Neem voor meer informatie contact op met onze penningmeester Aart Ketelaar: penningmeester@kieviet.org

Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer 309400 t.n.v. CAMA Zending te Maarn, o.v.v. Senegal medisch en gemeentewerk.


Your Comment


Familie Kieviet in Senegal