RSS

Gezegend en tot zegen gesteld

We zijn naar Gabon gekomen om ons Frans te verbeteren en zodat Tabitha in het ziekenhuis kan werken. Maar het was ons gebed dat we niet alleen gezegend zouden worden, maar dat we ook tot zegen zouden zijn. Terugkijkend zien we dat ook Jan – naast al Tabitha’s werk in het ziekenhuis – zijn steentje heeft kunnen bijdragen! We willen al onze partners bedanken! Zonder jullie gebed en financiële steun hadden we de zegen niet door kunnen geven!

“Het moeilijke aan het leven hier is dat ik mijn ouders zo mis; ze wonen in Ivoorkust,” antwoord een tiener op mijn vraag of ze blij zijn in de jungle te wonen. Er is geen internet, slechte elektriciteit en weinig opleidingskansen. Maar deze groep jongeren komt elke week samen omdat ze bij God iets gevonden hebben kostbaarder dan goud. Het was een voorrecht om op tweede paasdag voor hen een Bijbelstudie te geven.

Zelden ging een preek schrijven me zo gemakkelijk af. Ik zei nog tegen mezelf dat ik toch wel zenuwachtig moest zijn. Spreken op een retraite voor het team zendelingen van Gabon is immers niet niks. Normaal gesproken laten ze er zelfs iemand voor overkomen. Maar in de dagen van voorbereiding groeide de boodschap in mijn hart. De reactie van de teamleden na afloop was veelzeggend. Ik ben enkel dankbaar: God wilde iets zeggen en ik heb Hem niet voor de voeten gelopen.

Zenuwachtig was ik wel toen ik een week van te voren gevraagd werd om te preken in de kerk van Bongolo. Eén week om een preek te schrijven is op zich geen probleem, maar in het Frans… dat is een ander verhaal. De tekst die ik had gekozen kwam ook niet echt inspirerend op me over. Maar het was alsof God tegen me zei: “vertrouw me maar, elke tekst uit de Bijbel is nuttig om te onderwijzen.” Toen ik naar voren werd gevraagd om te komen spreken, was dit ook precies wat de oudste voorlas uit de Bijbel (2 Tim. 3:16). Het was een grote bemoediging voor me. Want de tekst die ik preekte (Titus 3:1-8) bleek actueel in het leven van veel kerkgangers: hoe om te gaan met mensen die je het leven zuur maken. Hoe had ik kunnen weten dat dit voor hen relevant was? Ik ben blij dat ik God vertrouwd heb, en simpel en duidelijk Zijn woord heb uitgelegd.


Your Comment


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!