RSS

Simon 1 jaar!

Woensdag 25 april vieren we dat Simon Dingeman Kieviet één jaar oud is! Zijn naam betekent “hij die luistert en rechtspreekt.” Het zegt iets over wie onze God is, en het is een zegenbede die we aan Simon mee willen geven. In onze blijdschap zingen we met Mozes dit lied:

En terwijl de verzamelde Israëlieten er getuige van waren, zong Mozes dit lied, van begin tot eind:

“Leen mij uw oor, hemel, nu ik ga spreken,
luister, aarde, naar wat ik zeggen zal.
Moge mijn onderricht neerdalen als regen,
mogen mijn woorden zijn als milde dauw,
als regen die de grond doordrenkt,
lenteregen die het groen in bloei zet.
Want de naam van de HEER roep ik uit:
de HEER is onze God, laat iedereen hem prijzen!

Hij is een rots, hij staat voor recht;
alles wat hij doet is volmaakt.
Trouw is God, rechtvaardig en zuiver,
in hem is geen spoor van kwaad.”

Deuteronomium (31:30 – 32:4)


Your Comment


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!