RSS

Vermoeid en belast

Voor de zomer had onze veldleider Joel mij gevraagd om een aantal keer te preken in de ICF te Dakar, waar hij voorganger is. Hij zou de zomer in Amerika zijn om de bruiloft van zijn 22-jarige zoon bij te wonen. Ik besloot om een serie van drie preken te houden over de woorden van Jezus komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven.” De week nadat ik mijn eerste preek had gehouden kwam er schokkend nieuws uit Amerika, de zoon van Joel en Elin was plotseling overleden! Lees meer…

Josiah was aan het joggen met zijn vriendin toen hij plotseling in elkaar zakte. Ondanks reanimatie en hulpdiensten die snel ter plaatse waren kon zijn hart niet meer opgang gebracht worden. Bij de autopsie werd geen oorzaak gevonden voor de hartstilstand. De schok bij Joel en Elin en hun twee dochters was overweldigend; in plaats van de bruiloft van hun zoon en broer woonden ze zijn begrafenis bij!

Ook in de ICF was de schok en het verdriet groot. Ik preekte de eerste zondag na het overlijden van Josiah, en was dankbaar dat ik de tekst niet meer hoefde te kiezen. In de eerste preek hadden we stil gestaan bij de uitnodiging van Jezus: “kom tot mij.” Aan de hand van het voorbeeld dat we lezen in Matteus 9, waar ene Jaïrus en een vrouw wiens naam niet genoemd wordt naar Jezus kwamen, leerden we dat er niets is dat ons hoeft te belemmeren. Jezus nodigt ons uit, en als we ons aangesproken voelen zijn we welkom om te komen. Luister de preken hier (in het Engels).

Deze zondag was deel twee aan de beurt: “allen die vermoeid en belast zijn.” Het was niet moeilijk om ons te realiseren dat we allemaal vermoeid en belast zijn. Nu het lijden zo dicht bij was gekomen, kon niemand er omheen: het is onmogelijk om je te verstoppen voor pijn. Het is onmogelijk niet vermoeid of belast te raken. De sterke noch de rechtvaardige, niemand ontloopt het. We dragen allemaal een last met ons mee. En Jezus? Hij is bezorgd om ons. Hij weet dat de reis zwaar is en is bang dat we onderweg bezwijken. Daarom kunnen we open en eerlijk bij Hem komen, en met Hem praten over onze last.

De eerste zondag dat Joel en Elin terug waren in Dakar stond ik weer ingeroosterd om te preken. Deel drie van de serie ging over “ik zal u rust geven.” De uitnodiging van Jezus geeft ons een bijzondere mogelijkheid. Naast alle manieren die er al zijn om rust te vinden, geeft Jezus ons nu een alternatief. We kunnen bij Hem komen voor rust. Het betekent niet dat we geen tegenslag of problemen meer zullen kennen. Het draait om de ontmoeting. Een ontmoeting met Jezus. Geen religie van juiste theologie en correcte handelingen, maar een relatie. In de relatie vinden we rust, want dan zullen we Jezus leren kennen als iemand die zachtmoedig en nederig van hart is. Bij Hem vinden we rust voor onze ziel.

Het was geen gemakkelijke maand, en van het dal dat we met Joel en Elin doorlopen is het eind nog niet in zicht. Maar elk moment is er die mogelijkheid tot een ontmoeting. En het is die ontmoeting met Jezus, die ons elke dag kracht geeft om Zijn liefde en hoop te delen, in wat we doen hier in Senegal.


Your Comment


Familie Kieviet in Senegal