RSS

Geschiedenis geschreven

1 december 2018 was een historische dag in Senegal. Na een 5 uur lange algemene ledenvergadering tijdens de jaarlijkse conferentie voor Christelijke gezondheidswerkers volgde een stemming voor de oprichting van een stichting voor Christenen in de zorg: De statuten werden unaniem aangenomen en een bestuur gekozen!

Hoewel het de kranten niet haalde kan deze stichting wel een grote impact hebben op het land. Niet alleen door Christenen in de zorg samen te brengen voor bemoediging en in gebedsgroepen, maar ook door kader en bekendheid te geven aan bestaande missieklinieken en andere medisch projecten in het land, door structureel nascholingen aan te bieden en er kan op termijn met een duidelijke stem gesproken gaan worden naar de politiek en beleidsmakers met name over (christelijke) ethiek in de gezondheidszorg. Het is een voorrecht dat ik als initiator/ katalysator bij het proces betrokken kan zijn.

De meeste landen in de wereld hebben al een dergelijke stichting. Die in Senegal, die UCMPS is genoemd, is aangesloten bij het netwerk van West-Afrika.

Wat klein begon met een aantal toegewijde bidders is nu een landelijk gedragen initiatief met lokaal leiderschap. Het eerste jaar bestaat het actieplan met name uit de trainingen Saline, die we in verschillende regio’s gaan aanbieden, het versterken van de regionale gebedsgroepen en het verder verspreiden van de visie. De synergie die we zien in de samenwerking laat zien dat er een grote groep gezondheidswerkers klaar staat om beter toegerust en in betere samenwerking te getuigen van de liefde van Jezus door hun werk heen.

 

Foto’s: Ewien van Bergeijk-Kwant 


Your Comment


Familie Kieviet in Senegal