RSS

Geloven, werken en netwerken

Forum 1“Wanneer ik midden in de nacht een spoed operatie leidt is voor mij net zo goed aanbidden van God als wanneer ik de zang leidt op zondag” legt dokter Johnson uit. Met deze Zambiaanse anesthesioloog leid ik een forum voor medisch missie. Meer dan 40 christen gezondheidswerkers zijn vertegenwoordigd op deze unieke bijeenkomst: nooit eerder werd een dergelijke bijeenkomst georganiseerd in Senegal. Vanuit het hele land zijn ze gekomen: christenen die met hun geloof als motivatie, holistische zorg leveren aan Senegalesen in vaak moeilijke situaties. Doel van de bijeenkomst is bemoediging, uitwisselen van ideeën en het creëren van een netwerk.

Forum 2 De inspirerende spreker Darrow Miller legt uit hoe we met onze culturele bril de wereld en ons werk bekijken en hoe een Bijbelse bril onze blik verandert. Dit geldt bijvoorbeeld voor ons werk ethos, en we praten hier in kleine groepjes over door. “In mijn nomadenstam geeft werk status” vertelt dokter Sy uit het noorden van Senegal. “Wie veel vee verzorgd verdient respect bij zijn sociale omgeving.” Fatou, die een gezondheidspost in St Louis leidt zegt: “In mijn stamtaal is er een spreekwoord dat wie werk heeft zelf zijn problemen kan oplossen.” Maar welk verschil maakt onze Bijbelse bril in patiëntenzorg? Niet zozeer het feit dat we zeggen christen te zijn.

Hopital Barthimee sign We delen ervaringen van hoe God ons in staat stelt ons te geven in het werk, echt liefde te tonen aan patiënten, ook het sociale en psychische aspect van zorg te zien, etc. Voor God heeft elk leven waarde, hoe klein, ongeboren of gehandicapt ook. Ieder mens draagt Gods beeld. Dat is zichtbaar is onze houding naar elke patiënt die we ontmoeten. Belangrijkste is dat we ons werk goed doen. “Onze zorg moet uitmuntend zijn, dat is het beste getuigenis” concludeert dokter Johnson.

Het forum was niet alleen een social event, het was de start van een netwerk van medische missie initiatieven. Door contact en uitwisseling kunnen we meer en beter zorgt leveren en uiteindelijk meer betekenen in de gezondheidszorg in Senegal. Geloven, werken en netwerken het draagt allemaal bij aan een betere gezondheidszorg!


Your Comment


Familie Kieviet in Senegal