RSS

Een worsteling tijdens het kerstfeest

IMG_4401Gejuich stijgt op uit het publiek; de meer dan honderd gedetineerden jongens schreeuwen het uit. De worstelaar van cellenblok 4 heeft zojuist zijn tegenstander op de rug geworpen. Ik ben in de jongensgevangenis in Dakar waar we met de kerk een kerstprogramma organiseren. De jongens zitten vast vanwege diefstal, drughandel of moord. Ze wonen er met 25 man per cel in zeer basale condities. De ontspannen sfeer en vreugde doet nergens vermoeden dat hier een aantal weken terug nog een grote gevangenenopstand was…

IMG_4410Traditioneel worstelen is de grootste sport in Senegal, nog populairder dan voetbal. De gevangenisdirectie leek het een goed idee ons te verwelkomen met een wedstrijd bij aanvang van ons kerstprogramma. De rituelen voor de wedstrijd maken goed zichtbaar hoe diep de Islam hier verweven is met animistische gebruiken. Het is belangrijk om de geesten gunstig te stemmen en beide worstelaars proberen hen over te halen aan hun kant mee te vechten. Vloeken en beschermingspreuken worden uitgesproken, en briefjes met teksten uit de Koran worden op het lichaam geplakt. Bijzondere dansen worden uitgevoerd en water of melk dat door de geestelijk leider is gezegend wordt over de worstelaars gegooid.

IMG_4567Sinds vorig jaar organiseer ik vanuit de international kerk van Dakar een kerstprogramma in drie gevangenissen in Dakar. Samen met onze missie partner Ndeye, een Christelijke Wolof dame die zich inzet voor de rechten van gevangenen in Senegal. We nemen tijd om met de gevangenen in gesprek te gaan en naar hun verhalen te luisteren, we organiseren een feestmaaltijd, geven cadeaus, en doen iets actiefs zoals voetbal of worstelen, en we delen de kerstboodschap. Het is bijzonder dat we dankzij de contacten van Ndeye zoveel ruimte krijgen in deze gevangenissen.

IMG_4576Tot mijn verbazing luisteren de jongens aandachtig naar mijn korte kerstverhaal. Een verhaal over kerst en worstelen. Over de worsteling van het leven die we allemaal doormaken. Over liefde, afwijzing, jalousie en woede. Over gevoelens die voor ons allemaal herkenbaar zijn. Over een worsteling die vooral in ons hart, in onze ziel plaatsvindt. Over een God die ons niet alleen laat worstelen. Die ons niet in misère achterlaat. Over een God die naar ons toekomt. Over een kind dat ons is geboren. Over de hoop die er is in Jezus Christus.

Ik had het nooit eerder zo gezien, maar kerst en worstelen hebben alles met elkaar te maken.


Your Comment


Familie Kieviet in Senegal