RSS

Budget Overview

Onderstaand taart diagram maakt duidelijk hoe onze maandelijkse lasten zijn verdeeld. Dit budget is opgesteld door de CAMA in samenwerking met het team in Senegal. De hoogte van verschillende posten is gebaseerd op ervaring van in Dakar wonende mensen en de jarenlange ervaring van CAMA. Het totale maandbudget is ongeveer 3300 euro.

Met 28% zijn de normale levensbehoeften zoals voedsel, kleding, gas/water/elektra, kinderspullen, huisraad, telefoon, internet en dergelijke de grootste post. Dit is het geld wat we maandelijks van CAMA krijgen om uit te geven zoals ons gezin dat nodig heeft.

Scholing en kinderopvang voor Maria en Simon is in Senegal ongeveer net zo duur als in Nederland. Uiteraard komen we niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag en komt het hele bedrag voor onze rekening.

De daadwerkelijke huurkosten worden direct door CAMA betaald. In Dakar zal dit boven de €500.- per maand zijn.

Kosten die we maken voor de projecten waar we bij betrokken zijn kunnen we declareren bij CAMA. Wanneer de projecten groter worden zal dit ook in het budget aangepast worden. In de toekomst zullen er waarschijnlijk ook speciale acties opgezet worden om de projecten te financieren.

We sluiten in Nederland een zorgverzekering af voor ons alle vier. Dit betekent dat we in Senegal ook naar een goed ziekenhuis kunnen en eventueel naar Nederland gerepatrieerd.

Emigratie kost behoorlijk wat geld. Denk aan verschepen van inboedel of de aanschaf van spullen die we in Nederland niet gebruiken. Deze kosten zijn eenmalig en zullen bij bijstellen van het budget na 2 jaar verdwijnen.

Onder verlofkosten vallen vliegtickets en extra kosten die vanwege de oversteek gemaakt worden.

6% van het budget is bestemd voor CAMA Zending. Zo kunnen zij ons blijven ondersteunen.

Bij een Nederlands salaris wordt automatisch AOW opgebouwd. Wij hebben dit niet, maar hebben daarvoor een speciale verzekering bij de Nederlandse overheid. Daarnaast bouwen we ook pensioen op zodat we ook na ons 67e nog inkomsten hebben.

Voor folders, onderhoud website en dergelijk is 500.- per jaar begroot.

Meer weten? lees ook de FAQ over steunen, of neem contact op met onze penningmeester Aart Ketelaar: penningmeester@kieviet.org


Your Comment


Familie Kieviet in Senegal