RSS

2013 of 1931?

Een gezond 2013 gewenst voor iedereen!

 
Dat dit niet vanzelfsprekend is ervaren Aida en Mariam, een tweeling van 6 maanden die door hun oma op ons voedingsspreekuur wordt gebracht. Hun moeder is tijdens de bevalling overleden, iets dat nog veel te vaak voorkomt in Afrika. De cijfers van sterfte rondom de bevalling, moedersterfte genoemd, liggen in dit werelddeel zo hoog als in Europa in de jaren 30! (1) Eigenlijk zouden we op de kliniek mensen dus een goed 1931 moeten wensen…

 

Stel je voor dat in uw kerkelijke gemeenschap van 150 volwassen leden er 4 gezinnen zijn waarvan de moeder is overleden tijdens de bevalling en ook 15 gezinnen die een baby tijdens de bevalling zijn verloren.

 

Terwijl op andere gebieden veel vooruitgang wordt geboekt (denk aan kindersterfte), zijn zwangere vrouwen een vergeten groep. Niet alleen omdat er te weinig ziekenhuizen en verloskundigen zijn, ook omdat deze noodzakelijke gezondheidszorg oneerlijk is verdeeld. Bovendien zijn vrouwen vaak laaggeschoold, kennen ze de risico’s van een bevalling niet en hebben ze geen toegang tot family planning. Ze zijn vergeten; hun man luistert niet naar ze en de overheid komt niet voor ze op.

In Keru Yakaar zetten we ons daarom in voor zwangere vrouwen. De prenatale poli – waar Tabitha leiding aan geeft – wil zwangere vrouwen informeren over de risico’s van zwangerschap (awareness) en bekrachtigen zodat ze hun eigen keuzes kunnen maken (empowerment).

We krijgen hierbij hulp van een NGO, Marie Stopes. Zij hebben de trainers en de middelen, wij het contact met de patiënten. Samen staan we sterk en hopen we de moedersterfte te kunnen terugdringen in Senegal.

Je kunt de prénatale poli steunen door een bijdrage over te maken naar:

Cama Zending te Maarn
Rekeningnummer 309400
o.v.v. Kieviet – Project Prénatale Poli
Of klik hier voor Ideal

 

(1) Maternal-Newborn Health and Poverty (MNHP Project, WHO)

 


Your Comment


Familie Kieviet in Senegal